Saturday, December 21, 2013

Marathi English Dictionary - मराठी इंग्रजी डिक्शनरी व मराठी टायपिंगची टूल्स

Marathi English Dictionary:

खालील काही साईट आपल्याला Marathi English Dictionary म्हणून वापरता येतील.

http://www.shabdkosh.com/mr/

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/berntsen/

http://khandbahale.com/englishmarathi.php

http://marathi.changathi.com/

मोबाईल साठी (For mobile) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.khandbahale.android.marathi_to_english_dictionary

https://play.google.com/store/apps/details?id=an.MarathiTranslate

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dictionary.mr


मराठी टाईप करण्यासाठी
आता गुगल ने  जे Google Input Toolsदिले आहे ते वापरण्यास अगदी सोपे आहेत व खूपच ऊपयोगी आहेत.


डाऊनलोड करण्यासाठी :http://www.google.com/intl/mr/inputtools/windows/

हे टूल कसे वापरावे :http://www.wikihow.com/Use-Google-Transliteration

http://translate.google.co.in/

http://transliteration.yahoo.com/marathi/